MUDr. Eva Lapšanská, PhD.

Náš tím

MUDr. Eva Lapšanská, PhD.

Lekár v odbore klinická imunológia a alergológia

Motto: "Skutočná pšenica sa nakláňa. Prázdne nič, to dvíha hlavu dohora, každá burina stojí pyšne, ale plný klas sa skláňa k zemi."

 

Imunoalergológ a Krajský odborník MZ SR pre Klinickú imunológiu a alergológiu Prešovského samosprávneho kraja.

Narodila sa v Michalovciach. Vysokú školu ukončila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, odbor Pediatria. Po promócii nastúpila na Detské oddelenie NsP Michalovce, kde po 3,5 roku praxe - prevažne na dojčenskom oddelení a JIS - urobila atestáciu 1. stupňa z pediatrie. O 5 rokov neskôr si doplnila atestáciu z Klinickej imunológie a alergológie a v roku 2002 absolvovala postgraduálne doktorandské štúdium na JLF v Martine, kde získala titul PhD.

Po odchode z NsP Michalovce pracovala cca 20 rokov v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, z toho posledných 10 rokov ako primárka. Od roku 2004 pracuje v neštátnom zdravotníckom zariadení - v Imunoalergologickej ambulancii - s 2 miestami výkonu: v Poprade a Levoči.

Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích aktivítách na Slovensku i v zahraničí. Počas svojho odborného pôsobenia získala viacero ocenení. Za svoju prednáškovú, publikačnú a organizačnú činnosť, za prínos v odbore a za zásluhy slovenskej lekárskej spoločnosti získala bronzovú aj striebornú medailu. 

Zdenka Horylová
 

 

Narodila sa v Piešťanoch. Od roku 2018 pracuje v našej imunoalergologickej ambulancii.